zondag 11 december 2016

ge-, be- en ver- woorden: klankgroepen (groep 4)

Hoi allemaal,

Vanaf groep 4 leren we dat sommige woorden anders geschreven worden dan ze klinken. Dat zijn niet klankzuivere woorden. Voor veel woorden heeft de Nederlandse spelling daarom regels opgesteld (regelweg). Maar soms is er geen regel. Soms moet je het gewoon weten (weetweg). Leerlingen in groep 3 beginnen met het leren lezen en schrijven van klankzuivere woorden. Als er een basis is gelegd in het lezen en schrijven, leren ze steeds meer niet klankzuivere woorden en de daarbij behorende regels. Dat gaat door tot in groep 8. Daarmee wordt de basis voor de Nederlandse taal en spelling gelegd.Deze week geef ik een les bij groep vier over de voorvoegsels be- en ge- (blok 4, les 10 van Taalactief). De methode geeft heel handig en stapsgewijs aan hoe je de les moet geven.

Ze leren bij deze les dat je bij een "bu" of "gu" klank, "be" of "ge" schrijven.
De "u" klank is hier een stomme "e".
Hoor je "gu-", dan schrijf je "ge".
Hoor je "bu", dan schrijf je "be".
Bij "ver-" is dat ook zo. Hoor je "vur", dan schrijf je "ver".

Bij de methode les is de introductie niet zo spannend. Ik zocht daarom naar een leuke manier om te starten. Coƶperatief werken gaat heel goed met dit soort lessen, dus ik heb bedacht dat leerlingen beginnen met het verzinnen van zoveel mogelijk woordjes per tafelgroepje, die met be- en ge- beginnen. Ze schrijven het op wisbordjes op. Na 1 minuut mogen de leerlingen ze opzeggen. We gaan eens zien hoeveel woordjes ze hebben gevonden en hoeveel de groepjes hetzelfde hadden.

Ik noem ook nog een aantal woordjes met "bu" of "gu" klanken erin. Leerlingen mogen dan opstaan als ze denken dat het een stomme "e" klank is en blijven zitten als dat niet zo is.

Daarna ga ik verder met de les zoals de methode hem aanbiedt.

Mocht ik nog tijd over hebben (altijd lastig met een combinatiegroep), dan kan ik nog dit grappige filmpje van schoolflip laten zien. Ik denk dat de leerlingen het vanwege de accenten al erg leuk vinden!


Nb schoolflip heeft meer filmpjes op youtube gezet met spellingregels voor groep 4 en 5. Hartstikke leuk en leerzaam!

Tot de volgende keer!

Juf (in opleiding) Roos

Geen opmerkingen:

Een reactie posten