maandag 12 juni 2017

Licht en kleur


Hoi allemaal!

Met groep 3/4 ben ik bezig met een lessenserie voor natuur&techniek over licht, schaduw en kleur.

Vorige week hebben we naar het verschijnsel licht gekeken. Ik heb de leerlingen vooral zelf laten ontdekken en uitproberen, na een korte instructie. Zelfontdekkend leren staat in de lessenserie centraal. Door de leerlingen zelf te laten ontdekken, kan ik zien waar de leerlingen staan op het gebied van bijvoorbeeld verwondering, vragen stellen, verwerking, creatief denken en flexibel denken. Dat zijn vaardigheden die heel belangrijk zijn in het leven en die je juist met dit soort vakken heel goed kunt oefenen en ontwikkelen. Verder werk ik ook vakoverstijgend. Zo verwerken wij het geleerde in een creatieve opdracht tijdens de derde les. Natuur&Techniek wordt dus gecombineerd met kunstzinnige oriëntatie.

Tot zover de introductie. Nu naar de les.


Ik start mijn les met het bespreken van de dingen die de leerlingen hebben meegebracht. Vorige week vroeg ik of ze iets wilden meenemen dat met licht te maken had. Deze week heb ik gevraagd of ze iets wilden meenemen dat met licht en kleur te maken had.

Daarna laat ik ze deze filmpjes zien:
We bespreken de filmpjes kort, daarna mogen de leerlingen zelf gaan ontdekken en uitproberen.

Het doel van de les of, anders gezegd, de centrale vraag is: kunnen de leerlingen ontdekken dat licht uit meerdere kleuren bestaat en kunnen zij dit door middel van onderzoek laten zien?

Nu heb ik 4 tafelgroepjes, waar ik twee verschillende onderzoeksactiviteiten voor heb klaargezet.

1. de activiteit waar leerlingen met licht en water gaan proberen een regenboog te maken. Zij moeten wat ze ontdekken op een blad schrijven en aan het eind van de les aan de klas presenteren.
Ik heb neergezet: een bak, kauwgom, spiegeltjes, een wit blad, kannen met water.

Hoe zou het moeten gaan:
1. leerlingen kauwen op de kauwgom.
2. de gebruik de kauwgom om de spiegel in de bak schuin te plaatsen, zonder dat het wegglijdt.
3. de bak wordt gevuld met een bodempje water. De spiegel valt niet weg onder water.
4. het witte vel wordt tegenover de spiegel geplaatst.
5. de regenboog moet zichtbaar zijn.

2. de activiteit waar leerlingen met lampjes en folie en lepels met de drie primaire kleuren gaan proberen de verschillende kleuren op een blad af te beelden en hier ook kleurencombinaties van gaan proberen te maken.
Ik heb neergezet: lampjes, folie vierkant en rond, wit papier, lepels, stiften rood/geel/blauw.
Wat ze ontdekken schrijven zij ook op een blad en aan het eind van de les presenteren zij dit.

Hoe het zou moeten gaan:
1. de leerlingen plaatsen de rode, blauwe en gele folie voor een lampje. Ze plakken het eventueel vast met wat plakband.
2. ze schijnen met het lampje op wit papier.
3. ze gaan proberen om de kleuren te mengen.
4. ze schrijven op wat ze ontdekken.
5. ze proberen dit ook uit met de lepels en kleuren hiervoor de lepels in met stift.
6. ze noteren of dit ook werkte of niet.

Omdat er 4 groepjes zijn, heb ik 2x2 ontdek activiteiten.
De leerlingen werken eerst circa 5 minuten aan 1 activiteit, krijgen dan tijd om te noteren wat ze ontdekt hebben. Daarna gaan ze door naar de andere activiteit, werken ze hier circa 5 minuten en krijgen tijd om te noteren wat ze ontdekken.
Omdat het groep 3/4 betreft, heb ik ongeveer 20 minuten ontdek en verwerktijd gepland, maar als ze meer nodig hebben, dan kan dat.

Als de leerlingen de activiteiten hebben gedaan, presenteren de groepjes wat ze ontdekt hebben aan de rest van de groep. Daarbij letten we op, of er overeenkomsten zijn of verschillen en bedenken hoe dit kan.

NB Afhankelijk van de tijd waarop ik deze les kan geven (iov praktijkbegeleidster), start of eindig ik de les met een 10 minuten meting van de schaduw van de kinderen. Dit is de tweede meting van 3 en hoort bij de totale lessenserie.

Foto's van de activiteit volgen nog.

De totale lestijd die ik mag gebruiken is ca 45-60 minuten.

Omdat het ook om ontwerpend en ontdekkend leren gaat, schep ik wel kaders, maar kan het zijn dat de leerlingen tot heel andere ideeën komen. Ik zal dit blog aanvullen met foto's van de hoeken (zonder leerlingen) en ontdekkingen van de leerlingen.

Tot de volgende keer!
Juf (in opleiding) Roos


NB voorbeelden van werkbladen voor proefje 1: https://www.proefjes.nl/werkblad/038/groot, optie buiten: https://www.proefjes.nl/proefje/024


Geen opmerkingen:

Een reactie posten