maandag 6 november 2017

Jozef uit de gevangenis: genesis 41:1-57 groep 3/4/5

Vandaag ga ik verder met de startpunt lessen uit genesis 41.
Vorige week gingen de lessen over Jozef die verkocht werd en nadat hij verkocht werd bij Potifar ging wonen. Diens vrouw vond Jozef leuk en probeerde hem te verleiden. Jozef wilde er niets van weten en rende weg. De vrouw van Potifar loog toen tegen Potifar, waardoor Jozef in de gevangenis kwam. In de gevangenis ontmoete Jozef de schenker en de bakker van de Farao. Jozef verklaarde hun dromen door wat God hem ingaf.
Na twee jaar had de Farao dromen die hij graag uitgelegd kreeg, maar niemand kon dat.
Toen dacht de schenker weer aan Jozef. Jozef werd uit de gevangenis gehaald en mocht vertellen waar de dromen over gingen. Jozef vroeg het aan God.

De les van vandaag gaat over dat verklaren van de dromen van de Farao.
Het gaat over de 7 vette jaren en 7 magere jaren.Met de leerlingen begin ik eerst door de voorkennis met hen op te halen, zoals ik het boven heb geschreven.

Daarna vervolg ik met vertellen. Ik vond de vertelling ook in dit filmpje.


https://www.dropbox.com/s/e91cvc9yj99s89u/Jozef%20in%20de%20gevangenis%20%2C%20farao%20droomt..pdf?dl=0
file:///C:/Users/r.kollee/Downloads/Jozef%20in%20de%20gevangenis%20,%20farao%20droomt..pdf


Alleen God kan zorgen dat je een droom begrijpt.
God heeft een plan met Jozef, ook al zit hij onschuldig in de gevangenis. God is met hem, daarom kan hij de dromen verklaren.

Ik vertel het verhaal aan de hand van de methode en laat daarna een lied horen:
Daarna rond ik de les af.

Tot de volgende keer!

Juf (in opleiding) Roos.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten