maandag 20 november 2017

Startpunt Esther 4 en 5: 1-8

Kleurplaat

De komende weken geven we extra aandacht aan het thema "Esther". Hierom zijn wij een paar weken vooruit gegaan in de methode startpunt.
In dit blog heb ik het verhaal van Esther en de koning verwerkt.Introductie:
Ik bespreek met de klas of en hoe zij iemand zouden helpen die gestraft wordt voor iets dat hij niet gedaan heeft. Bijvoorbeeld als een leerling moet nablijven die niets heeft gedaan. Ga je dan naar de meester of juf toe?


Kern:
Hiervoor gebruik ik de platen die ik op kleuteridee.nl heb gevonden bij Esther.

Koning Xerxes was een rijke en machtige koning die heerste over het
Persische rijk (Ahasveros).

Mordekai, de neef van Esther (Esther is haar Persische naam, maar haar Joodse naam is Hadassa),
zorgde voor haar sinds de dood van haar ouders.
Hij stuurde haar naar de koning toen hij een nieuwe vrouw zocht.

De koning was op slag verliefd op Esther en wilde dat zij zijn vrouw zou worden.

Esther ging bij de koning in zijn paleizen wonen.

En werd gekroond tot koningin.

Mordekai bezocht zijn nicht dagelijks, doordat hij voetenwasser werd bij de poort van het paleis.
Op een dag hoorde hij bedienden praten over een plan om de koning te doden. 

Hij vertelde dit aan Esther, die ervoor zorgde dat de koning op de hoogte werd gesteld.

De bedienden werden gestraft en Mordekai kreeg een aantekening voor het redden
van het leven van de koning.

De koning benoemt een nieuwe premier; Haman. 

Haman wil dat iedereen voor hem buigt. Mordekai doet dit niet, want hij buigt alleen voor God.

Haman haat Mordekai hierom. 

Hij gaat naar de koning en zegt dat er mensen zijn die zich niet aan de wetten
van het land houden. De koning luistert.

Haman wilt dat alle Joden, want die doen niet wat hij wil en dat is buigen voor hem, gedood worden.
Hij zegt tegen de koning dat de mensen die zich niet aanpassen, uitgeroeid moeten worden.
Hij bedenkt dat dit over 11 maanden moet gebeuren.

De koning, afgeleid door festiviteiten die plaatsvinden, geeft Haman de zegelring en zegt dat
hij mag bepalen wat hem verstandig lijkt.
Haman stelt een wet vast voor het doden van de Joden over 11 maanden.

Alle Joden in het land zijn aan het rouwen. Ze huilen en jammeren.
Ook Mordekai.

Esther hoort dat Mordekai rouwkleding aan heeft gedaan.
Ze laat hem andere kleding brengen, maar die weigert hij aan te doen.
Ze weet niet wat er aan de hand is, en stuurt een dienaar.

Mordekai heeft een boodschap voor Esther:
Hij draagt de rouwkleding en vertelt de Joden over de brieven, waarin staat dat
de Joden gedood zullen worden.
Hij wil dat Esther naar de koning gaat.
Maar Esther mag gewoonlijk niet naar de koning gaan als hij haar niet gevraagd heeft.
Mordekai wil echt dat ze gaat en wijst haar op Gods opdracht: misschien moest zij daarom wel
koningin worden?

Esther zegt dat alle Joden in de stad 3 dagen niet moeten eten en drinken.
Zij en haar dienstmeisjes doen dit ook.
Na 3 dagen vasten gaat Esther in mooie kleding naar de koning.

De koning is niet boos dat Esther ongevraagd naar hem toekomt. Hij is
juist blij! Hij zegt dat ze hem alles mag vragen, zelfs de helft van zijn
koninkrijk!

Esther vraagt slechts of de koning en Haman bij haar willen komen eten vanavond.

Tijdens het eten vraagt Esther weer of de koning met Haman wilt komen eten morgen.

Die nacht kan de koning niet slapen. Hij vraagt een bediende om de notulen van het
paleis voor te lezen.

De bediende leest voor over hoe Mordekai de koning redde.

De koning roept Haman bij zich en vraagt hem wat hij zou geven aan iemand die
ik wil eren?

Haman dacht dat het over hem ging en bedacht hoe hij geëerd zou willen worden.
Hij bedacht dat de koning deze man kon eren door hem koningskleding te geven en een kroon
en dat de belangrijkste persoon in het paleis hem dan op zijn koningspaard
door de stad zou leiden, ondertussen roepend hoe geweldig deze man was en waarom

Dus gaf de koning Haman de opdracht om Mordekai te kleden in koningskleden en hem te kronen
en dat Haman hem dan door de stad zou leiden als een belangrijk man. Dit was voor Haman natuurlijk
echt heel erg om te doen. Hij haatte Mordekai en hij haatte de Joden!

Zo geschiedt het dat Haman Mordekai publiek moet eren.

Tijdens het volgende diner zegt Esther tegen de koning dat zij Joodse is en smeekte hem
de Joden niet te laten doden. Ze vertelt hem van het plan om alle Joden te doden.


De koning vraagt: "wie heeft dit plan bedacht?

Esther wijst Haman aan. Hij heeft een complot bedacht. Hij is de vijand.

De koning is zo boos dat hij Haman ter dood veroordeeld. Hij wordt zelfs
veroordeeld om opgehangen te worden aan de galg die hij
eigenlijk voor Mordekai had laten bouwen.

De koning bezegelt de wet om de Joden te eren en beschermen.

Iedereen is blij en dankbaar en viert het goede nieuws!

De boodschap is:
God heeft altijd een plan. Het goede overwint van het kwade. Hij zal voor je zorgen.
Wie een kuil graaft voor een ander, zal er zelf invallen.


Met het lied rond ik de les af.

Tot de volgende keer!

Juf (in opleiding) Roos

Geen opmerkingen:

Een reactie posten