zondag 3 december 2017

Startpunt week 16 Lucas 1:26-38 De engel komt bij Maria


We gaan al weer richting de kerst en tijdens de lessen besteden we dan ook aandacht aan het verhaal van Maria en Jozef. Vandaag behandelen we Lucas 1:26-38, waarin een engel bij Maria komt en de belofte van God kenbaar maakt.